جبهه متحد ارتش و ملت ايران 

 

English

 
Menu-Neshat
Shirin Neshat Blog
آذربايجان سر ايران
 
Maj. Farhad Nassirkhani, in recognition of 4th Aban, and Fallen Soldiers (Parsi)
سخنرانی جناب سرهنگ فرهاد نصيرخانی در بزرگداشت چهارم آبان و ياد جان باختگان 25 اکتبر 2015

 
تاريخ ايران زمين

 
Iranish TVFor Donation click here

Link To Prince Gholamreza Pahlavi's Site


 

بــه گــیتی مر آن مرز را فرهیست          که در سایه فر شاهنشهی ست
نیابد زبان جــُز بــِدین نــُکتــه راه          که همواره جاوید و پاینده شاه

فردوسی توسی


 
Contact Us


Mrs. Shirin Neshat's Special Projects Click here

اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.

اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلحصدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
بلاگ شخصی شيرين نشاط
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

تارنمای 1400 سال

 

تصاوير زيبای ايران


 


نوشته های استاد اميرفيض
به بخش ها توجه کنيد

 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

Copyright © 2003-2009, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect