English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

 


ترور محمد حسين نقدی در يك طرح برنامه ريزی شده برای حذف مخالفان صورت گرفت 


Sat, 2006-10-28 15:31 - شنبه، 6 آبان، 1385

به گزارش خبرگزاري كرونوس ايتاليا: دادستان رم از دادگاه عالي جنايي ايتاليا خواست براي قاتل محمد حسين نقدي نماينده شوراي ملي مقاومت در ايتاليا كه در سال 1993ترور گرديد، حكم حبس ابد صادر كند. متهم، امير منصور بزرگيان با رژيم ايران مرتبط است و اتهام وي از جمله برنامه ريزي و طراحي از قبل براي ترور بوده است.

مركز اطلاع رساني كاتا وِب در ايتاليا نوشت: فرانكو يونتا دادستان رم گفت: ترور محمد حسين نقدي , تروري نيست كه به دلايل شخصي صورت گرفته باشد اين يك طرح برنامه ريزي شده براي حذف مخالفان است كه توسط رژيم ايران و براساس فتواي مذهبي صورت گرفته است.

در آخرين جلسه دادگاه عالي جنايي رم كه به پرونده ترور جنايتكارانه محمد حسين نقدي رسيدگي ميكند روز چهارشنبه 3 آبان در تالار شعبه اول اين دادگاه در شهر رم برگزار شد. در اين جلسه دادستان رم، با دفاع از كيفرخواست عليه متهم پرونده امير منصور بزرگيان براي او تقاضاي حبس ابد نمود وكيل مدافع شوراي ملي مقاومت در دفاع پر شور خود بر مسئوليت تام وتمام رژيم جنايتكار آخوندي و بالاترين مقامات آن در ارتكاب اين جنايت تأكيد نمود اين دادگاه به رياست قاضي جواني موسكارا و معاونت قاضي جان كارلو دكاتالدو, ودادستاني دكتر فرانكو يونتا دادستان ضد تروريسم ايتاليا, اعضاي هيئت منصفه, پائولوسوداني وكيل شوراي ملي مقاومت ووكيل متهم تشكيل جلسه داد. در اين جلسه ابوالقاسم رضايي معاون دبيرخانه شورا و نماينده اين شورا در ايتاليا و تعدادي از مسئولين كميسيونها واعضاي شوراي ملي مقاومت از جمله دكتر منوچهر هزارخاني, محمد رضا روحاني, رضا اوليا, دكتر سنابرق زاهدي, منشور وارسته وهمچنين عده زيادي از هواداران مقاومت ايران در ايتاليا شركت داشتند.

در آغاز جلسه رييس دادگاه اعلام كرد شوراي ملي مقاومت يك لايحه دفاعيه به دادگاه تسليم كرده است كه ثبت پرونده گرديده است.آنگاه پس از انجام تشريفات قانوني دادگاه وارد دستور از پيش تعيين شده خود گرديد.

ابتدا دكتر فرانكو يونتا دادستان ضد تروريستي ايتاليا دفاع خود از كيفرخواست را آغاز نمود. وي از جمله گفت انقلاب ايران آرزويي بود كه به آن خيانت شد ويك ديكتاتوري سرسخت مذهبي بر ايران حاكم گرديد و در مقابل آن شوراي ملي مقاومت شكل گرفت. وي با بررسي اوضاع ايران در سالهاي آغاز حاكميت اين رژيم و استقرار سيستم ديكتاتوري خميني به بررسي شرايطي پرداخت كه در آن محمد حسين نقدي حاضر نشد به درخواست آخوندها براي اعمال فشار بر دانشجويان پاسخ مثبت بدهد و بتدريج صف خود را از رژيم جدا كرد و با ترك سفارت به مقاومت ايران پيوست. دادستان تأكيد كرد پيوستن نقدي به مقاومت يك تصميم خطرناك بود كه مجازات آن در منطق رژيم مرگ بود… ما در ترور نقدي كليه مراحل يك قتل سازماندهي شده را كه در متن يك مجموعه از حذف سيستماتيك مخالفين رژيم درخارج قرار دارد را مشاهده ميكنيم. دادستان رم پس از ارائه اسناد و مدارك متعدد براي قاتل محمد حسين نقدي تقاضاي حبس ابد كرد.

پس از دادستان, پائولو سوداني وكيل شوراي ملي مقاوت دفاعيات خود را با استناد به صدها مدرك وسند ارائه داد. او ابتدا به سركوبي مطلق كليه وابستگان به مقاومت ايران توسط رژيم آخوندي و اعدام 120 هزار تن از فرزندان آزاديخواه ايران توسط اين رژيم اشاره كرد و با ارايه ليست شهداي مقاومت خطاب به دادگاه گفت: هريك از اين افراد كه به عنوان ناظر در اين دادگاه حضور يافته اند يك يا چند تن از اعضاي خانواده آنها توسط اين رژيم اعدام شده اند.

پائولو سوداني در اين بخش از دفاعيه خود به معرفي مختصري از شوراي ملي مقاومت بعنوان آلترناتيو رژيم ديكتاتوري مذهبي و پارلمان در تبعيد و طرحها وبرنامه هاي آن پرداخت. وي سپس به انتخاب خانم مريم رجوي به عنوان رييس جمهور شورا درسال 1993 وفعاليتهاي وي در معرفي مقاومت و ديدار اخير رييس جمهور برگزيده مقاومت با رييس سناي بلژيك اشاره نمود.

او همچنين به صدور احكام جلب براي آخوند فلاحيان توسط مقامات قضايي آلمان، سوئيس وآرژانتين به دليل دست داشتن وي در عمليات تروريستي اشاره نمود وگفت در حكم جلب فلاحيان در آلمان تصريح شده است كه دستگاه تحت كنترل وي (وزارت اطلاعات) محمد حسين نقدي را ترور كرده است. دفاعيات پائولو سوداني تمام حاضران را بشدت تحت تأثير قرار داد.

با توجه به تمام شدن وقت دادگاه ادامه دفاعيات وكيل شوراي ملي مقاومت ودفاعيات وكيل مت

 
 


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های سه گانه 

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

 
Copyright 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect