English

 
Ali Neshat

Home page
Soldiers
Unsungs main Page
Unsungs Videos
Unsong List (English)
National Heroes
Imperial Iranian Air Forces
Imp. Iranian Ground Forces
Imp. Iranian Navy
Imp. Iranian Forces
Kings, Rulers, Prime Ministers Etc.
Funeral of King of King Egypt
Orders and Medals of Forces
28 Amordad 1953
Unsungs Support Page
Unsung List
interviews and Videos
Iran US Relation
Articles
Terrorist Cabal
B. Souresrafil
Nojeh Related Law Suit
Islamic Rep. of terror
Apocalypse of John !
Women in IRI
How much longer??
Imaginary CIA file of Shah
General Aghssa
Col. Vazin
Iranian Forces
Last Will of Shah (Parsi)
Reza Pahlavi
Audio and Video Messages/Clips
Reza Pahlavi's oath
Emp. Farah Pahlavi
Reza Pahlavi at Irvin
Ardeshir Zahedi
Ardeshir Zahedi -Wedding
Laila Pahlavi
Shahriar Shafigh
Unsung Heros List (Parsi)
Anouncements - Unsungs
News and Views - Monthly
Leter to President Bush
37 Days of Shah
Shirin Neshat on Terror
Persian Gulf is Persian Gulf
Iran's Foreign Ministers
21 Azar- B. Aghai
My Father - Ali Neshat
To Thomas L. Friedman!
USA Terrorized
Correspondence from..
Against Khatami
Red & Pink of War
Stop the War!!
Military Tanks
Before and After..!
Ahmadinejad & Truth..!
Blood suckers!!
Sh. Neshat To Mr. Foote
BBC Propaganda!!
22 Bahman-February 11, 1979
Unsung Memorial
9th July = 18 Tir 1980
18 Tir Coup
F. Hoveyda&Mrs. Shahlaa Samii
In the Name of My Father
Who is Timmerman
Open Letter to Prince
Petitions
Messages and Letters
Contact Us
Links

Shirin Neshat Blog
آذربايجان سر ايران
 
Maj. Farhad Nassirkhani, in recognition of 4th Aban, and Fallen Soldiers (Parsi)
سخنرانی جناب سرهنگ فرهاد نصيرخانی در بزرگداشت چهارم آبان و ياد جان باختگان 25 اکتبر 2015

 
تاريخ ايران زمين

 


For more information on Iran click hereبیژن فاضلی فرزند رضا فاضلی

بيژن فاضلی

ساعت 14:30 روز بهرام شيد (سه شنبه) 28 امرداد ماه 1365 برابر با 19 آگوست 1986 (2525 ايرانی) در نتيجه انفجار بمبی در فروشگاهه کی وی سی KVC لندن بيژن فاضلی فرزند 22 ساله رضا فاضلی؛ صاحب فروشگاه، در زير آوار سنگين به شدت مجروح و ساعتی پس از آن در بيمارستانی در لندن در گذشت.

رضا فاضلی هنرپيشه و کارگردان و دوبلور بسيار نامی فيلم های پارسی و سازنده سريال های تلويزيونی در ايران از 7 سال پيش از آن برای فرار از جهنمی که آخوند ها در ايران بپا کرده بودند، به همراه خانواده خود به لندن آمد واز همان روز نخست بنا به تخصص و توانایی خويش که فيلم و سينما بود، مبارزه با رژيم اسلامی را در غربت انگلستان آغاز نمود.

رضا فاضلی در دوران تلاش های خود يک کاست ويدئویی با نام «واريته آخوندی» درست کرد که در آن به سران وتماميت رژيم جمهوری اسلامی حمله های شديدی به زبان خنده و تفريح انجام گرفته بود. اين ويدئو با استقبال کم نظير ايرانيان روبرو شد ودر کوتاه مدتی در داخل ايران به شمار فراوان پخش گرديد. پس از پخش واستقبال گسترده مردم از اين نوار خنده دار، رضا فاضلی پيوسته در معرض تهديد عوامل رژيم قرار داشت. تا آنجا که حتی آخرين بار اعلاميه دست نويسی با متن «مرگ نزديک است» را بر در مغازه وی چسبانده بودند.

رضا فاضلی به هنگام انفجار فروشگاه و مرگ فرزندش در سفر بود وپس از بازگشت، در فرودگاه در پاسخ به روزنامه نگارانی که گرد آمده بودند جمهوری اسلامی را بعنوان عامل انفجار فروشگاه و قتل فرزندش معرفی کرده و گفت: «من فرزند نازنينم را در راه مبارزه از دست دادم و جان خودم نيز در خطر است ولی تاسفم از اين است که جنايتکاران فرزند مرا که گناهی نداشت به جای من کشتند».

رضا فاضلی در سوگ فرزند جوانش بيزن نوشته ای بياد ماندنی با تيتر «من در مرگ بيژن گريه نخواهم کرد» نوشت ودر روزنامه ها بچاپ رسانيد و آرزو کرد که مرگ بيژن بتواند در اتحاد و همبستگی و استحکام صف های مبارزانی که برای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی تلاش میکنند انسجام بيشتر ايچاد بکند.
RezaFazeli
رضا فاضفی از پيروان سرسخت نظام پادشاهی مشروطه و پيرو قانون بود و کشته شدن فرزندش بيژن 22 ساله بهای سنگينی بود که او در راه باور خويش و مبارزه بی امانش عليه خرافات و جمهوری پراز فساد جمهوری اسلام پرداخت.

نام بيژن فاضلی بار غمی که پدرش در سوگ پسر بردوش کشيد؛ در تاريخ مبارزه های بی امان مردمی که برای رهایی سرزمينشان بپا خاسته اند واز تحمل سخت ترين رنج ها نهراسيده اند جاودان خواهد ماند.

رضا فاضلی به سفارش پليس امنيت انگليس به آمريکا کوچ کرد و همچنان با فروش کتاب و پخش برنامه های آموزنده خرافه زدایی و خوندن آيه های قرآن به زبان پارسی و فرا دادن نادرستی های دين و خرافات کوشيد.

مرگ رضا فاضلی که گفته شده است در قهوه او مواد سمی ريخته شده بود بصورت مشکوک باقی مانده است.

ياد رضا و بيژن هردو گرامی وراهشان پر رهرو باد.

برای ديدن فيلم کشته شدن پسر بجای پدر اينجا را کليک کنيد


صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Ali Neshat, Iran

برگ اول
نشاط اصفهانی - خاندان
سربازان
سرداران ملی و ابدی
خاکسپاری شاهنشاه آريامهر- مصر
نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
تاريخ- صدام وشاهنشاه
جـــانــــباخـــتگان
پادشاهان، نخست وزيران و اميران
طلـــــايه داران تاريــــــخ
به روايت تاريخ سرهنگ جهانبينی
تـــــئـــوری توطـئه، يا انقلاب اسلامی؟؟!!
به ياد جانباختگان
2 به ياد جانباختگان
ليست جانباختگان - انگليسی
ويدئو جانباختگان راه آزادی
کودتای شاهرخی و 18 تير 1980
پيام آزادی، و همبستگی
آگاهی های مربوط به جانباختگان
بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
جدائی طلبان، شيرين نشاط و صوراسرافيل
بهروز صوراسرافیل
بيژن و رضا فاضلی
شهرام جاويد پور
سرباز کيست؟
گاه شمار پهلوی
مايک والاس و تخيلات سی آی اِ
خواندنی ها
گفتگو های راديوئی و تلويزيونی
خـــــبر ها و نظر ها - نشريه ماهانه
سانسور و بُريدن زبان در لس آنجلس
لانه تروريست
شيرين نشاط پيام به آمريکا
روانشناسی زندگی در غربت
روابط ايران و آمريکا
بانوان ايران!
شاهزاده رضا پهلوی
علياحضرت شهبانو فرح
پيام شاهزاده رضا پهلوی
گتفگو ها و پيام های سيما و آوا
پيام های ويدئوئی
اردشير زاهدی
ازدواج اردشير زاهدی
37 روز آخر شاه
شيرين نشاط -تروريسم
وحشت و تروريسم
خليج هميشه پارس
پيام شهبانو 2544= 2005
21 آذر - بهمن آقائی
پدرم علی نشاط
17 دی - روز زن و رضا شاه
آعتراض به آقای فريدمن
تانک های ارتش
پيش و پس از... !
خون آشامان!
ششم بهمن
انقلاب سفيد - شاه وملت
رضا احمدی
جنگ نه!!
قدس و سپاه زنان!!
وزيران خارجه ايران
تيمسار اقصی
سرهنگ ستاد وزيـــن
درپاسخ آقای فوت
آتـــم مصرف نظامی !!
بسيست و دو بهمن !
سقوظ شاه يا سقوط ايران؟
گزارش های گرد جهان
هويدا و سميعی
بياد پدرم!
نامه سرگشاده به شاهزاده- انگليسی
پيام ها و نامه ها
گفتگو های رسانه ای
دادنامه ها و پتيشن
تشابه اسمی
تماس با ما
پيوند ها

بلاگ شخصی شيرين نشاط
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

تارنمای 1400 سال

 

تصاوير زيبای ايران


 


نوشته های استاد اميرفيض
به بخش ها توجه کنيد

 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

Neshat
 
Copyright © 2003-2024, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect