English

Ali Neshat

Home page
Soldiers
Unsungs Main Page
Unsungs Videos
Unsong List (English) National Heroes
Imperial Iranian Air Forces
Imp. Iranian Ground Forces
Imp. Iranian Navy
Imp. Iranian Forces
Orders and Medals of Forces
Reza Pahlavi on Democracy
FAS Army Iran & Iraq
Civilians masaccer
Bush, State of Union
Shahpor Bakhtiar
Forest Al-Visit
In Mouring of my Daughter
Ground Forces
Holy Terror
B. Souresrafil
Imp. Gendarmerie
Land of Free...
Massacre, Kurds and ..
Memorial - 21 Farvardin
Iran of Palestine??
Thanks - WWII
Terrorist Report 93
Terrorist Report 94
Terrorist Report 95
Terrorist Report 96
Terrorist Report 97
Terrorist Report 98
Terrorist Report 99
Travel Warning
The Veil
Ignorance of Thomas L. Friedman!
Stop the War!!
Before and After..!
Blood suckers!!
Open Letter to Prince
Contact Us
Links

 
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 
 


حکایت عجیبی است!؟!... همه در ایران، وطن پرست و دوستدار ایران و ایرانی بودند، فقط «رضا خان میر پنج» نوکر انگلیس!؟!..... تف بر دانش ناداشته روشنفکر نماهای دوزاری و بی سواد ایران، که خصیصه دشمن پروری آنها، بر دوست نوازی شان، آوازه جهانیان است.....

سال 1289 خورشیدی، درست 10 سال پیش از قیام ملی رضا شاه بزرگ؛ در اوج بی کفایتی سلاطین قاجار، نه از تاک نشان بود، و نه از تاک نشان..... مردم پایتخت ایران؛ گروهی پرچم انگلستان را بر بالای خانه های خود نصب کرده بودند، و گروهی پرچم روس، تا از تعرض همدیگر در امان باشند....و مابقی را نیز در زیر بخوانید:

آذربایجان:
از دامنه آرارات تا رشته کوههای زاگروس، و از کناره رود ارس تا ساحل سپید رود، عرصه تاخت و تاز نیروهایی بود که یا از روسیه حمایت می شدند، یا از عثمانی. سر سلسله جنبان این نارآرامی ها، «اسماعیل سمیتقو»؛ رئیس ایل «شکاک» بود. سراسر این استان، از چپاول، آدمکشی و راهزنی او در امان نبود. در حقیقت؛ ماکو، ارومیه، خوی، و سلماس اریکه خودمختاری وحشیانه او بود.

مازندران:
ساعدالدوله، احسان الله خان و امیر مؤید سوادکوهی، سراسر مازندران را نا امن ساخته و فرمانروایی داشتند.

گیلان:
سید جلال چمنی و میرزا کوچک خان، از دو جهت مختلف، گیلان را جدا کرده، و مملکت جمهوری گیلان اعلان کرده بودند.

گرگان:
در استرآباد و گرگان و ترکمن صحرا و گنبد کاووس؛ «ایلات یموت» و «کوکلان» خواب و آسایش را از مردم ربوده بودند و فجایع حمله مغول را در اذهان زنده می کردند.

خراسان:
قبایل »هزاره ای» و «زعفرانلو» باتفاق نیمی دیگر از ترکمن ها، از خراسان تا سیستان و نوار مرزی ایران و افغانستان و شوروی، ناامنی ایجاد کرده بودند.

بلوچستان:
سردار «محمد خان بلوچ» ، سراسر سیستان را اعلان خودمختاری کرده بود، و کسی را یارای رودر رویی با او نبود.

کرمان:
کرمان، هم از جانب بلوچ ها، و هم از سوی ایل های عشایری فارس مورد دستبرد واقع می شد و این جدا از راهزنی های قبایل محلی کوچکی بود که در گوشه و کنار این استان می زیستند. همین کافی است تا بدانیم که بواسطه راهزنی های بی شمار، کسی از دامنه کوههای مکران تا دریای عمان زندگی نداشت...

فارس:
از میانه های راه کرمان در شرق، تا آنسوی بهبهان و کهگیلویه در غرب ، و از نزدیک های اصفهان تا مرزهای جوبی ایل های عربی «خمسه»، «باصری»، «شیبلنی» و ایل های «قشقایی» بهمراه ایل های «کشکولی»، «دره شوشی»، «شش بلوکی»، «نمدی»،«فارسیمدان»، و همچنین بعضی از طایفه های دشستان، تنگستان، و چهار راهی، عشیره های ممسنی، بویر احمدی، کس دیگری نمی ماند که ناآرامی در جنوب ایجاد نکرده باشد. گاهی با هم، و گاهی علیه هم، در جنگ و خونریزی بودند.

خوزستان:
شیخ خزعل، بندر خرم شهر و آبادان، بطور کلی از دشت میشان تا دامنه کوههای شمال را ملکِ طلق خود می پنداشت.

لرستان و کردستان:
سقز، بانه، گروس، منطقه تاخت و تاز «سید طه» بود، و مریوانی ها و سید طه، در همکاری با «اسماعیل سمیتقو» بعنوان عامل بیگانه عمل می کردند. «کلباغی ها»، بر حومه سنندج، و سردار «رشید» بر کردستان خودمختاری می کردند، و کمک رسان آنها نیز، باز اسماعیل سمیتقو بود. از کرمانشاه تا آنسوی مرزهای غربی ایران، منطقه زیر حکومت «باباجی ها» و «سنجابی ها» بود. صحنه و کنگاور، قلمرو طایفه های «چواری»، «کاکوند» بحساب می آمد. ملایر و تویسرکان و نهاوند هم، به سبب شرارت های طایفه «حسنوند» ناآرام بود. پاره ای از لُرهای «پیراهن وند» و «سگوند» هم از فاصله بروجرد تا قم را از امنیت ساقط کرده بودند. «زلفی ها» و «خواجه مکویی ها» از چهار لنگه و بختیاری بودند که عامل ناامنی را از فریدن اصفهان تا خوانسار و گلپایگان و حومه بروجرد بحساب می آمدند.

اصفهان و مرکز ایران"
از کناره های دشتهای خوزستان تا اصفهان زیر نفوذ ایل های بختیاری بود. در ساوه، قم، کاشان، »نایب حسین کاشی» و پسرش «ماشاء الله خان» تاخت و تاز داشتند.

تهران و حومه:
حومه تهران، باصطلاح پایتخت شاهان قاجار، توسط پاره ای از ایل های شمالی و جنوبی شاهسون ها و خلج ها که اسکان داده شده بودند، نا امن بود. مردم قلهک، تحت الحمایه انگلستان بودند، و مردم زرگنده، تحت الحمایه روس.

سایه ای از سردار ... سیاوش بشیری٬ خاطرات سیاسی فرخ٬ روزنامه ایرانیان ونکوور.

BeforeRS

 

 ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

Ali Neshat, Iran

برگ اول
نشاط اصفهانی - خاندان
سربازان
سرداران ملی و ابدی
خاکسپاری شاهنشاه آريامهر- مصر
نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
تاريخ- صدام وشاهنشاه
جـــانــــباخـــتگان
پادشاهان، نخست وزيران و اميران
طلـــــايه داران تاريــــــخ
به روايت تاريخ سرهنگ جهانبينی
تـــــئـــوری توطـئه، يا انقلاب اسلامی؟؟!!
به ياد جانباختگان
2 به ياد جانباختگان
ليست جانباختگان - انگليسی
ويدئو جانباختگان راه آزادی
کودتای شاهرخی و 18 تير 1980
پيام آزادی، و همبستگی
آگاهی های مربوط به جانباختگان
بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
جدائی طلبان، شيرين نشاط و صوراسرافيل
بهروز صوراسرافیل
بيژن و رضا فاضلی
شهرام جاويد پور
سرباز کيست؟
گاه شمار پهلوی
مايک والاس و تخيلات سی آی اِ
خواندنی ها
گفتگو های راديوئی و تلويزيونی
خـــــبر ها و نظر ها - نشريه ماهانه
سانسور و بُريدن زبان در لس آنجلس
لانه تروريست
شيرين نشاط پيام به آمريکا
روانشناسی زندگی در غربت
روابط ايران و آمريکا
بانوان ايران!
شاهزاده رضا پهلوی
علياحضرت شهبانو فرح
پيام شاهزاده رضا پهلوی
گتفگو ها و پيام های سيما و آوا
پيام های ويدئوئی
اردشير زاهدی
ازدواج اردشير زاهدی
37 روز آخر شاه
شيرين نشاط -تروريسم
وحشت و تروريسم
خليج هميشه پارس
پيام شهبانو 2544= 2005
21 آذر - بهمن آقائی
پدرم علی نشاط
17 دی - روز زن و رضا شاه
آعتراض به آقای فريدمن
تانک های ارتش
پيش و پس از... !
خون آشامان!
ششم بهمن
انقلاب سفيد - شاه وملت
رضا احمدی
جنگ نه!!
قدس و سپاه زنان!!
وزيران خارجه ايران
تيمسار اقصی
سرهنگ ستاد وزيـــن
درپاسخ آقای فوت
آتـــم مصرف نظامی !!
بسيست و دو بهمن !
سقوظ شاه يا سقوط ايران؟
گزارش های گرد جهان
هويدا و سميعی
بياد پدرم!
نامه سرگشاده به شاهزاده- انگليسی
پيام ها و نامه ها
گفتگو های رسانه ای
دادنامه ها و پتيشن
تشابه اسمی
تماس با ما
پيوند ها

 
Ali Neshat, Iran

برگ اول
نشاط اصفهانی - خاندان
سربازان
سرداران ملی و ابدی
خاکسپاری شاهنشاه آريامهر- مصر
نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
تاريخ- صدام وشاهنشاه
جـــانــــباخـــتگان
پادشاهان، نخست وزيران و اميران
طلـــــايه داران تاريــــــخ
به روايت تاريخ سرهنگ جهانبينی
تـــــئـــوری توطـئه، يا انقلاب اسلامی؟؟!!
به ياد جانباختگان
2 به ياد جانباختگان
ليست جانباختگان - انگليسی
ويدئو جانباختگان راه آزادی
کودتای شاهرخی و 18 تير 1980
پيام آزادی، و همبستگی
آگاهی های مربوط به جانباختگان
بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
جدائی طلبان، شيرين نشاط و صوراسرافيل
بهروز صوراسرافیل
بيژن و رضا فاضلی
شهرام جاويد پور
سرباز کيست؟
گاه شمار پهلوی
مايک والاس و تخيلات سی آی اِ
خواندنی ها
گفتگو های راديوئی و تلويزيونی
خـــــبر ها و نظر ها - نشريه ماهانه
سانسور و بُريدن زبان در لس آنجلس
لانه تروريست
شيرين نشاط پيام به آمريکا
روانشناسی زندگی در غربت
روابط ايران و آمريکا
بانوان ايران!
شاهزاده رضا پهلوی
علياحضرت شهبانو فرح
پيام شاهزاده رضا پهلوی
گتفگو ها و پيام های سيما و آوا
پيام های ويدئوئی
اردشير زاهدی
ازدواج اردشير زاهدی
37 روز آخر شاه
شيرين نشاط -تروريسم
وحشت و تروريسم
خليج هميشه پارس
پيام شهبانو 2544= 2005
21 آذر - بهمن آقائی
پدرم علی نشاط
17 دی - روز زن و رضا شاه
آعتراض به آقای فريدمن
تانک های ارتش
پيش و پس از... !
خون آشامان!
ششم بهمن
انقلاب سفيد - شاه وملت
رضا احمدی
جنگ نه!!
قدس و سپاه زنان!!
وزيران خارجه ايران
تيمسار اقصی
سرهنگ ستاد وزيـــن
درپاسخ آقای فوت
آتـــم مصرف نظامی !!
بسيست و دو بهمن !
سقوظ شاه يا سقوط ايران؟
گزارش های گرد جهان
هويدا و سميعی
بياد پدرم!
نامه سرگشاده به شاهزاده- انگليسی
پيام ها و نامه ها
گفتگو های رسانه ای
دادنامه ها و پتيشن
تشابه اسمی
تماس با ما
پيوند ها

 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here


Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect