English

 
Ali Neshat

Home page
Soldiers
Unsungs Main Page
Unsungs Videos
Unsong List (English) National Heroes
Imperial Iranian Air Forces
Imp. Iranian Ground Forces
Imp. Iranian Navy
Imp. Iranian Forces
Orders and Medals of Forces
Reza Pahlavi on Democracy
FAS Army Iran & Iraq
Civilians masaccer
Bush, State of Union
Shahpor Bakhtiar
Forest Al-Visit
In Mouring of my Daughter
Ground Forces
Holy Terror
B. Souresrafil
Imp. Gendarmerie
Land of Free...
Massacre, Kurds and ..
Memorial - 21 Farvardin
Iran of Palestine??
Thanks - WWII
Terrorist Report 93
Terrorist Report 94
Terrorist Report 95
Terrorist Report 96
Terrorist Report 97
Terrorist Report 98
Terrorist Report 99
Travel Warning
The Veil
Ignorance of Thomas L. Friedman!
Stop the War!!
Before and After..!
Blood suckers!!
Open Letter to Prince
Contact Us
Links

 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

The forgotten TRUTH
… I denounce…

حقيقت فراموش شده
من اعتراض می کنم

Tir 18th 1359 (July 9th 1980), let us keep the memory of our heroes alive and never allow any manipulation of their noble action, to save our country from tyranny and dictatorship. The failed operation, which all indicate a home grown coup, was a desperate attempt by true patriot service man to save the country from the killings of IRI in the name of God and restore the Phalavi’s monarchy. They lost their lives, God bless their soul. We will never forget them; they will always be our inspiration, in our combat. On the glorious day of national deliverance, their images will be carved in our grandiose History for Eternity. YA- VATAN.

18 تير 1359 (نهم جولای 1980) بگذاريد يادواره قهرمانان خويش را زنده نگاه داريم و هرگز اجازه ندهيم جنبش مردانه نجيب و باشکوه آنان بازيچه قرار گيرد. برای حفظ کشورمان از ستمگری و ديکتاتوری بکوشيم. عملياتی که نا موفق ماند نشان از اين دارد که يک کودتای بدون دخالت بيگانه و از درون ايران شکل گرفته بود و با وجود تلاش و همت مردان ميهنپرست و خادم به کشورشان که از کشتار جمهوری ننگ جمهوری اسلامی به نام خدا به تنگ آمده بودند در پی بازگرداندن نظام پادشاهی برآمدند. آنان زندگی خود را باختند روحشان شاد. ما هرگز اين گرانسری آنان را فراموش نمی کنيم،؛ آنها درروح ما جا دارند در ستيز ما با اهريمن همراه ما هستند. در يک چنين روز با شکوهی نگاره چهره آنها در بلندای تاريخ ما برای هميشه نقش خواهد بست – يا وطن.

In the noble memory of our Heroes, I DENOUNCE:

بياد باشکوه و مردانگی جانباختگان من چنين اعتراض می کنم...

 • Remembering the day, without remembering our SERVICE MAN Heroes.
 • Attributing and limiting their action and fight to a student movement.
 • A political opportunism, who ride the wave of historical revisionism.
 • Stepping on the National Interest of Our country, our people, Our COMBAT by the Machiavelli manipulation of a few.
 • Insulting the memories of the Janbakhtegan and the sacrifices of their families.
 • Shame on our actions who might divide the fight against the evil religious of no faith.
 • بياد آوردن هر روزی بدون ياد کردن از اين مردان خدمتگذار و جانباختگان را
  نسبت دادن عمل آنان و محدودکردن ستيزشان به جنبش دانشجوئی
  فرصت طلبی سیاسی که سوار بر هرگونه موج تجديد نظر طلبی استوار باشد
  لگد مال کردن هرگونه منافع ملی؛ مردمی؛ و مبارزه ما با استمالت های ماکياولی
  توهين به خاطرات جانباختگان و فداکاران و از خود گذشتگی قهرمانان و فاميل آنها
  ننگ بر عمل آنانی که ميان ستيز ما با مذهبيون شيطان صفت بی دين شکاف بوجود می آورند.  My true and honest appreciation for the students and all the Iranian patriots, who fight for saving our countries from this evil, and together, we will see the glorious day of deliverance. In our journey, in our combat may more will loose their lives; our heroes will never be forgotten. It is the responsibility of every one of us to carry the flag for our fallen comrade.

  گرانبار دانستن و قدردانی من پيشکش دانشجويان و ايرانيان مبارزی که در تلاش حفظ کشور ما از دژخويان هستند و همگام با هم؛ در آرزوی روز بازگشت شکوه به کشورمان هستم. در اين گذر زندگی، در ستيزی که پيش رو داريم ممکن است کسان ديگری هم جان ببازند ولی قهرمانان ما هرگز فراموش نخواهند شد. مسئوليت تک تک ما است تا پرچم هم دوشان جانباخته خود را دوش بکشيم.

  پاينده ايران
  شيرين نشاط

  PAYANDE IRAN.
  Shirin Neshat

  پیام رضا پهلوی بمناسبت سالگرد جنبش ۱۸ تیر
  دبيرخانه رضا پهلوي
  شنبه 16 تير 1386
  هم میهنان عزیزم،
  جنبش دانشجویــی ایران به راستی یکـی از پُــر آوازه تـرین و ســرنــوشت سـاز تـرین جنبـــش هـای دانشجویی در جهان است. نـه در برلـن ونه در پـاریس، نه در سئول ونـه در پکـن، در هیچ کجـا نمی تـوان یـک مشابه آن را یافت.

  چنانچــه این جنبش با جنبش هـای دیگـر در آمیــزد و به روستاهــا و کارگــاهها سرایت کنـد، چنانچه اندیشه و کار دست اتحاد به هم رساننــد، بنیاد ساختارهای استبداد دینی را دستخوش لرزه ای مرگبار خواهند کرد.

  آن روز که جنبش دانشجویی پُـر افتخار ایران با خیل عظیم بی کاران و رنجبـران شهر و روستا پیوند برادری زند، نظم مردمی، نظام ضـد مردمی اصول گرایـان و مهرورزان و اصـلاح طلبان و دلالان دین فروش را به سوق فرو پاشی خواهد کشاند.

  نظم نوین مردمی را باید از پایه سامان داد و آن پایه جز خود مردم و نیاز های حیاتی آنان، جز کارگر و جز دهقان، جز رنجبران فکری و جسمی شهر و روستا نیست. در اثر مراوده و تبادل زندۀ اطلاعات با اینـان است که واحـه های نظـــام مردمی یکـی پس از دیگـری شبکه آسـا سراســر ایــران را خواهد پوشاند. حاکمیت مردم را با ید با بر پایی نظامات مقبول و سامان دادن به واقعیت های نوین اجتماعی بر تارک تاریک اند یشان و وا پس گرایان، به ضرب نیروی توانای نمونۀ بر تر، تحمیل کـرد.

  آری، دموکراسی وارداتـی نیست! دموکـراسی، یعنی سـامـان دادن به کار مردم به دست مردم و برای مردم. و این، آن پرچمی است که شما دانشجویان باید بر د وش بکشید و به میان مردم ببرید!

  برای شما عزیزان، که از زندان و شکنجـه نمی هـراسید و جانانــه و بی پـروا ایستـاده، از حق تعیین سرنوشت ملت ایران تا پای جان د فاع میکنید، آرزوی پیروزی دارم.

  خداوند نگهدارایران باد
  رضا پهلوی

  ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶


  متن انگليسی بالا را به دليل اهميتش من ترجمه کردم و در اختيار ليست خودم قرار دادم

  من با اين نوشته کاملا موافق هستم و با صدای بلند اعلام ميدارم مردم ايران که با هر زبانی که صحبت می کردند به هر دينی که اعتقاد داشتند در نگاره های کوروش و داريوش در بيستون و پاسارگاه با واژه "مردم ايران" مورد خطاب قرار گرفته اند، در هيچ زمانی به يک قشر ويژه ای محدود نمی شوند و همه مردم از کشاورز، کارگر، رنجبر، نظامی، غير نظامی کارمند، زن و مرد مسلمان و يهودی، مسيحی و زرتشتی همه و همه "مردم ايران" بحساب می آيند و دستچين کردن آنان بدون اشاره به "همه مردم ايران" توهين به لايه های ديگر اجتماع و جهت گيری سياسی مفهوم ميدهد که مذموم، نا پذيرفته و غير قابل ارزش است.

  من با نوشته کدبانو نشاط موافقم.

  ح-ک

   

   
   


  اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
  This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


  ا
  اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

  صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد    
  پارسی

   
  Ali Neshat, Iran

  برگ اول
  نشاط اصفهانی - خاندان
  سربازان
  سرداران ملی و ابدی
  خاکسپاری شاهنشاه آريامهر- مصر
  نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
  نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
  نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
  نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
  تاريخ- صدام وشاهنشاه
  جـــانــــباخـــتگان
  پادشاهان، نخست وزيران و اميران
  طلـــــايه داران تاريــــــخ
  به روايت تاريخ سرهنگ جهانبينی
  تـــــئـــوری توطـئه، يا انقلاب اسلامی؟؟!!
  به ياد جانباختگان
  2 به ياد جانباختگان
  ليست جانباختگان - انگليسی
  ويدئو جانباختگان راه آزادی
  کودتای شاهرخی و 18 تير 1980
  پيام آزادی، و همبستگی
  آگاهی های مربوط به جانباختگان
  بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
  جدائی طلبان، شيرين نشاط و صوراسرافيل
  بهروز صوراسرافیل
  بيژن و رضا فاضلی
  شهرام جاويد پور
  سرباز کيست؟
  گاه شمار پهلوی
  مايک والاس و تخيلات سی آی اِ
  خواندنی ها
  گفتگو های راديوئی و تلويزيونی
  خـــــبر ها و نظر ها - نشريه ماهانه
  سانسور و بُريدن زبان در لس آنجلس
  لانه تروريست
  شيرين نشاط پيام به آمريکا
  روانشناسی زندگی در غربت
  روابط ايران و آمريکا
  بانوان ايران!
  شاهزاده رضا پهلوی
  علياحضرت شهبانو فرح
  پيام شاهزاده رضا پهلوی
  گتفگو ها و پيام های سيما و آوا
  پيام های ويدئوئی
  اردشير زاهدی
  ازدواج اردشير زاهدی
  37 روز آخر شاه
  شيرين نشاط -تروريسم
  وحشت و تروريسم
  خليج هميشه پارس
  پيام شهبانو 2544= 2005
  21 آذر - بهمن آقائی
  پدرم علی نشاط
  17 دی - روز زن و رضا شاه
  آعتراض به آقای فريدمن
  تانک های ارتش
  پيش و پس از... !
  خون آشامان!
  ششم بهمن
  انقلاب سفيد - شاه وملت
  رضا احمدی
  جنگ نه!!
  قدس و سپاه زنان!!
  وزيران خارجه ايران
  تيمسار اقصی
  سرهنگ ستاد وزيـــن
  درپاسخ آقای فوت
  آتـــم مصرف نظامی !!
  بسيست و دو بهمن !
  سقوظ شاه يا سقوط ايران؟
  گزارش های گرد جهان
  هويدا و سميعی
  بياد پدرم!
  نامه سرگشاده به شاهزاده- انگليسی
  پيام ها و نامه ها
  گفتگو های رسانه ای
  دادنامه ها و پتيشن
  تشابه اسمی
  تماس با ما
  پيوند ها

   
   
   

   

  پاسخ به تاريخ

   

   

   

  تصاوير زيبای ايران


   


   
  اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
  Mozilla
  If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

   
  Copyright 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect