English

 
Ali Neshat

Home page
Soldiers
Unsungs Main Page
Unsungs Videos
Unsong List (English) National Heroes
Imperial Iranian Air Forces
Imp. Iranian Ground Forces
Imp. Iranian Navy
Imp. Iranian Forces
Orders and Medals of Forces
Reza Pahlavi on Democracy
FAS Army Iran & Iraq
Civilians masaccer
Bush, State of Union
Shahpor Bakhtiar
Forest Al-Visit
In Mouring of my Daughter
Ground Forces
Holy Terror
Imp. Gendarmerie
Land of Free...
Massacre, Kurds and ..
Memorial - 21 Farvardin
Iran of Palestine??
Thanks - WWII
Terrorist Report 93
Terrorist Report 94
Terrorist Report 95
Terrorist Report 96
Terrorist Report 97
Terrorist Report 98
Terrorist Report 99
Travel Warning
The Veil
Ignorance of Thomas L. Friedman!
Stop the War!!
Before and After..!
Blood suckers!!
Open Letter to Prince
Contact Us
Links

 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

The forgotten TRUTH
… I denounce…

حقيقت فراموش شده
من اعتراض می کنم

Tir 18th 1359 (July 9th 1980), let us keep the memory of our heroes alive and never allow any manipulation of their noble action, to save our country from tyranny and dictatorship. The failed operation, which all indicate a home grown coup, was a desperate attempt by true patriot service man to save the country from the killings of IRI in the name of God and restore the Phalavi’s monarchy. They lost their lives, God bless their soul. We will never forget them; they will always be our inspiration, in our combat. On the glorious day of national deliverance, their images will be carved in our grandiose History for Eternity. YA- VATAN.

18 تير 1359 (نهم جولای 1980) بگذاريد يادواره قهرمانان خويش را زنده نگاه داريم و هرگز اجازه ندهيم جنبش مردانه نجيب و باشکوه آنان بازيچه قرار گيرد. برای حفظ کشورمان از ستمگری و ديکتاتوری بکوشيم. عملياتی که نا موفق ماند نشان از اين دارد که يک کودتای بدون دخالت بيگانه و از درون ايران شکل گرفته بود و با وجود تلاش و همت مردان ميهنپرست و خادم به کشورشان که از کشتار جمهوری ننگ جمهوری اسلامی به نام خدا به تنگ آمده بودند در پی بازگرداندن نظام پادشاهی برآمدند. آنان زندگی خود را باختند روحشان شاد. ما هرگز اين گرانسری آنان را فراموش نمی کنيم،؛ آنها درروح ما جا دارند در ستيز ما با اهريمن همراه ما هستند. در يک چنين روز با شکوهی نگاره چهره آنها در بلندای تاريخ ما برای هميشه نقش خواهد بست – يا وطن.

In the noble memory of our Heroes, I DENOUNCE:

بياد باشکوه و مردانگی جانباختگان من چنين اعتراض می کنم...

 • Remembering the day, without remembering our SERVICE MAN Heroes.
 • Attributing and limiting their action and fight to a student movement.
 • A political opportunism, who ride the wave of historical revisionism.
 • Stepping on the National Interest of Our country, our people, Our COMBAT by the Machiavelli manipulation of a few.
 • Insulting the memories of the Janbakhtegan and the sacrifices of their families.
 • Shame on our actions who might divide the fight against the evil religious of no faith.
 • بياد آوردن هر روزی بدون ياد کردن از اين مردان خدمتگذار و جانباختگان را
  نسبت دادن عمل آنان و محدودکردن ستيزشان به جنبش دانشجوئی
  فرصت طلبی سیاسی که سوار بر هرگونه موج تجديد نظر طلبی استوار باشد
  لگد مال کردن هرگونه منافع ملی؛ مردمی؛ و مبارزه ما با استمالت های ماکياولی
  توهين به خاطرات جانباختگان و فداکاران و از خود گذشتگی قهرمانان و فاميل آنها
  ننگ بر عمل آنانی که ميان ستيز ما با مذهبيون شيطان صفت بی دين شکاف بوجود می آورند.  My true and honest appreciation for the students and all the Iranian patriots, who fight for saving our countries from this evil, and together, we will see the glorious day of deliverance. In our journey, in our combat may more will loose their lives; our heroes will never be forgotten. It is the responsibility of every one of us to carry the flag for our fallen comrade.

  گرانبار دانستن و قدردانی من پيشکش دانشجويان و ايرانيان مبارزی که در تلاش حفظ کشور ما از دژخويان هستند و همگام با هم؛ در آرزوی روز بازگشت شکوه به کشورمان هستم. در اين گذر زندگی، در ستيزی که پيش رو داريم ممکن است کسان ديگری هم جان ببازند ولی قهرمانان ما هرگز فراموش نخواهند شد. مسئوليت تک تک ما است تا پرچم هم دوشان جانباخته خود را دوش بکشيم.

  پاينده ايران
  شيرين نشاط

  PAYANDE IRAN.
  Shirin Neshat

  پیام رضا پهلوی بمناسبت سالگرد جنبش ۱۸ تیر
  دبيرخانه رضا پهلوي
  شنبه 16 تير 1386
  هم میهنان عزیزم،
  جنبش دانشجویــی ایران به راستی یکـی از پُــر آوازه تـرین و ســرنــوشت سـاز تـرین جنبـــش هـای دانشجویی در جهان است. نـه در برلـن ونه در پـاریس، نه در سئول ونـه در پکـن، در هیچ کجـا نمی تـوان یـک مشابه آن را یافت.

  چنانچــه این جنبش با جنبش هـای دیگـر در آمیــزد و به روستاهــا و کارگــاهها سرایت کنـد، چنانچه اندیشه و کار دست اتحاد به هم رساننــد، بنیاد ساختارهای استبداد دینی را دستخوش لرزه ای مرگبار خواهند کرد.

  آن روز که جنبش دانشجویی پُـر افتخار ایران با خیل عظیم بی کاران و رنجبـران شهر و روستا پیوند برادری زند، نظم مردمی، نظام ضـد مردمی اصول گرایـان و مهرورزان و اصـلاح طلبان و دلالان دین فروش را به سوق فرو پاشی خواهد کشاند.

  نظم نوین مردمی را باید از پایه سامان داد و آن پایه جز خود مردم و نیاز های حیاتی آنان، جز کارگر و جز دهقان، جز رنجبران فکری و جسمی شهر و روستا نیست. در اثر مراوده و تبادل زندۀ اطلاعات با اینـان است که واحـه های نظـــام مردمی یکـی پس از دیگـری شبکه آسـا سراســر ایــران را خواهد پوشاند. حاکمیت مردم را با ید با بر پایی نظامات مقبول و سامان دادن به واقعیت های نوین اجتماعی بر تارک تاریک اند یشان و وا پس گرایان، به ضرب نیروی توانای نمونۀ بر تر، تحمیل کـرد.

  آری، دموکراسی وارداتـی نیست! دموکـراسی، یعنی سـامـان دادن به کار مردم به دست مردم و برای مردم. و این، آن پرچمی است که شما دانشجویان باید بر د وش بکشید و به میان مردم ببرید!

  برای شما عزیزان، که از زندان و شکنجـه نمی هـراسید و جانانــه و بی پـروا ایستـاده، از حق تعیین سرنوشت ملت ایران تا پای جان د فاع میکنید، آرزوی پیروزی دارم.

  خداوند نگهدارایران باد
  رضا پهلوی

  ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶


  متن انگليسی بالا را به دليل اهميتش من ترجمه کردم و در اختيار ليست خودم قرار دادم

  من با اين نوشته کاملا موافق هستم و با صدای بلند اعلام ميدارم مردم ايران که با هر زبانی که صحبت می کردند به هر دينی که اعتقاد داشتند در نگاره های کوروش و داريوش در بيستون و پاسارگاه با واژه "مردم ايران" مورد خطاب قرار گرفته اند، در هيچ زمانی به يک قشر ويژه ای محدود نمی شوند و همه مردم از کشاورز، کارگر، رنجبر، نظامی، غير نظامی کارمند، زن و مرد مسلمان و يهودی، مسيحی و زرتشتی همه و همه "مردم ايران" بحساب می آيند و دستچين کردن آنان بدون اشاره به "همه مردم ايران" توهين به لايه های ديگر اجتماع و جهت گيری سياسی مفهوم ميدهد که مذموم، نا پذيرفته و غير قابل ارزش است.

  من با نوشته کدبانو نشاط موافقم.

  ح-ک

   

   
   


  اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
  This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


  ا
  اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

  صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد    
  پارسی

   
  Ali Neshat

  برگ اول
  سربازان
  جــانـــبــاخـــتــگان ايران
  سرداران ملی و ابدی
  نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
  نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
  نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
  نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
  جانباختگان نيروی زمينی
  بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
  بياد فريدو فرخزاد
  دکتر سيروس الهی ;
  کشتار مردم
  خواندنی ها
  17 دی پيام رضا شاه
  سرهنگ عطابای
  ما برای ادامه .. شما؟
  جشن های 2500 ساله
  شاهزاده -کنفرانس 1380
  بيژن فاضلی
  ژنرال اويسی
  بازديد شاهنشاه از ناو
  در سوگ دخترم ليلا
  پيام شهبانو
  عباس قلی زاده
  آخرين اراده شاهنشاه
  ليلا پهلوی
  رضـــا مظلومـــــان
  يادواره جانباختگان
  سرهنگ احمد منفرد
  سرهنگ هادی عزيز مرادی
  جانباختگان کودتای پايگان شاهرخی
  مردم ايران فلسطين شده...
  سينما رکس 
  آگاهی ها
  پيام رضا شاه - 17 دی
  سالروز جانباختگان 2561
  پيام شهبانو - 1380
  والاگهر شهــــريار شفيــق
  سرهنگ شاهوردی لو
  سوگند شاهزاده رضا پهلوی
  علی اکبر طباطبائی
  علی و نورالدين توکلی
  چادر در اسلام...
  زادروز اعيحضرت
  خون آشامان!
  ششم بهمن
  جنگ نه!!
  قدس و سپاه زنان!!
  تماس با ما
  پيوند ها

   
   
   

   

  پاسخ به تاريخ

   

   

   

  تصاوير زيبای ايران


   


   
  اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
  Mozilla
  If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

   
  Copyright 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect